Undervisere

Tilbake

Anders Holt

Personvernombud, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Anders Holt har arbeidet som tekstforfatter i Real Deal (New Deal), som Communications Manager i NRK Aktivum, som Content Manager i Nextra, og som webansvarlig i Telenor Norge, samt som personvernombud i Telenor i Norge fra 2011 til 2017. Han har en Magistergrad i filosofi (Mag. Art) fra UiO – og mange vekttall ellers fra både UiO og BI. I tillegg har han også praktisert som frilans filosof de siste over 20 år.

Som personvernombud og Privacy Officer i Telenor har han arbeidet med de aller fleste felter innenfor personvern i spenningsfeltet mellom personopplysningsloven, ekomloven og arbeidsmiljøloven, som ,avvikshåndtering, overføring, sikring, internkontrollsystemer, undervisning og bevisstgjøring, ,forhandlinger i egenskap av databehandler og som behandlingsansvarlig, klaget saker inn for personvernnemda, og håndtert både brevlige og stedlige tilsyn fra Datatilsynet. Han har bred erfaring i strategisk og praktisk personvernarbeid. Han er i dag personvernombud for NAV i Norge.