Undervisere

Tilbake

Anders Stenbrenden

Advokat og partner, CMS Kluge

Anders Stenbrendens praksis dekker alle sider av det arbeidsrettslige feltet, også personvernrett og pensjon. Han har betydelig erfaring med å forhandle og løse individuelle og kollektive tvister i arbeidslivet, samt med prosedyre av slike saker. Videre har Stenbrenden omfattende erfaring med omstillings- og nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelser og arbeidsforhold over landegrensene. Han blir ofte benyttet som foredragsholder innenfor ulike arbeidsrettslige tema og er fast sensor og veileder i arbeidsrett på UiO.