Undervisere

Tilbake

Anders Worren

Deputy Director General, Norwegian Ministry of Justice and Public Security

Anders leder i dag seksjon for kriminalitetsbekjempelse under Politiavdelingen til Justis- og beredskapsdepartementet. Etter gjennomført master i rettsvitenskap ved UiO har Worren blant annet vært seksjonssjef for anti-hvitvasking og betalingsforetak hos Finanstilsynet. Her arbeidet han med tilsyn med bl.a. finansforetaks etterlevelse av regelverk for antihvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner. Videre har han god erfaring med regelverk, internasjonalt arbeid, konsesjonssaker for betalingsforetak, e-pengeforetak og vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Anders har også ledet Norges delegasjon til Financial Action Task Force.