Undervisere

Tilbake

Andreas Killingstad

Advokat, Grette

Andreas Killingstad er spesialisert innen individuell arbeidsrett og bistår i det daglige en rekke offentlige og private virksomheter med rådgiving og håndtering av arbeidsrettslige problemstillinger. Arbeidsområdene er hovedsakelig kollektiv og individuell arbeidsrett, samt tilgrensende rettsområder som pensjon.

Andreas er opptatt av en grundig og analytisk tilnærming til klientenes spørsmål, hvor det tas hensyn til de kommersielle sidene av saken.