Undervisere

Tilbake

Anette Fjeld

Partner og advokat (H), Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Anette Fjeld er i dag partner og advokat hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS. Hun er ekspert på sivilrettslig prosedyre, og representerer norske og internasjonale selskaper i saker om nasjonal og internasjonal skatt, merverdiavgift, samt forsikrings- og erstatningsrett.

Siden 2006 Anette Fjeld hatt jobber hvor hun har opptrådt i domstolene, som prosedyreadvokat eller som konstituert lagdommer og dommerfullmektig/rettsmekler. Hun har erfaring fra alle rettsinstanser (Høyesterett, lagmannsrett, tingrett og EFTA-domstolen).

Anette Fjeld har lang og bred erfaring samt hatt flere utgivelser.