Undervisere

Tilbake

Anette Smedsvig

Seniorrådgiver, Olje- og energidepartementet

Anette Smedsvig jobber i petroleumsjuridisk seksjon i Olje- og energidepartementet. Gjennom mange år i departementet har hun opparbeidet seg betydelig erfaring innen en rekke sentrale områder innenfor olje- og gassvirksomheten, som leting, utbygging, tie-ins, infrastruktur og avslutningsfasen. Hun har også deltatt i utarbeidelse av lover, forskrifter og konsesjonsverk på området.

Nylig fikk seksjonen ansvaret for forberedelser til utvikling av havbunnsmineralvirksomhet. Seksjonen bistår også i oppfølgingen av forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen.,