Undervisere

Tilbake

Anette Søby Bakker

Juridisk rådgiver, Arkitektbedriftene i Norge

Cand. Jur. Fra UiO 1999 med spesialisering i entrepriserett og petroleumskontrakter. Ansatt i Arkitektbedriftene i Norge side 2007.
Arbeider med de fleste av de problemstillinger som arkitekter og rådgivere kommer opp i innenfor entreprise, offentlige anskaffelser,
arbeidsrett, opphavsrett, profesjonsansvar, forsikring og plan- og bygningsrett. Deltar på vegne av arkitektbransjen i utvikling av
standardkontrakter i Standard Norge bl.a. NS 8401, 8402, 8404, 8407, OPS, samspill, ytelsesbeskrivelser og kontrakter etter
byggherreforskriften. Styremedlem i Norsk forening for bygge- og entrepriserett og Forum for plan- og bygningsrett.