Undervisere

Tilbake

Angela Askjer

Sertifisert mekler og faglig leder, MEKLE

Angela Askjer har tidligere arbeidet som advokat og dommer og er i dag faglig leder hos MEKLE, Norges eneste virksomhet som er spesialisert på å tilby utenrettslig mekling. Angela har betydelig erfaring med tvisteløsning fra,sin bakgrunn fra domstolene, fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker og som advokat. Hun har også bred erfaring fra justissektoren. Angela er trolig en av Norges mest erfarne meklere i senere tid. Som faglig leder i, MEKLE har hun dessuten ansvaret for å legge til rette for gode prosesser for alle meklinger som gjennomføres. Angela har en unik kombinasjon av betydelig erfaring med praktisk mekling og solid fagkunnskap på området.