Undervisere

Tilbake

Ann Johnsen

Advokat og eier, Advokatfirmaet Fend DA

Ann Johnsen har erfaring som forretnings- og prosedyreadvokat, og som lovrådgiver i Finansdepartementet. Hun jobber som forsvarer i økonomiske straffesaker, og har blant annet bistått i profilerte saker som Transocean-saken (skatteunndragelse). Ann er også spesialisert innenfor merverdiavgift og tvangsfullbyrdelse.

Arbeidserfaring:
2016 – Eier og advokat, Fend advokatfirma DA
2009 – 2016 Advokat og senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2005 – 2009 Finansdepartementet, Skattelovavdelingen
2003 – 2005 Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete
1997 – 2002 Finansdepartementet, Skattelovavdelingen
1996 Vitenskapelig assistent, institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Publikasjoner
- Festskrift til Tore Schei (2016): Advokaters taushetsplikt. Bevisforbudene i tvisteloven og straffeprosessloven – aktuelle problemstillinger (medforfatter: Erik Keiserud)
- Revisjon og regnskap nr. 3 2011: Tjenester som helt ut brukes i utlandet: Fritak for mva og advokattjenester
- Skatterett nr. 2 2010: Ny merverdiavgiftslov - en presentasjon
- Yearbook For Nordic Tax Research 2010: Taxation of individuals and Goods in the Nordic Countries upon Cross Border Mobility - Norwegian Legal National Report
- Skatterett nr. 4 2001: Straffebestemmelsene i tolloven