Undervisere

Tilbake

Ann Kathrin Nordbø

Senioradvokat, Dalan Advokatfirma DA

Nordbø er spesialisert innenfor ektefelleskifte og økonomisk oppgjør mellom samboere, arv og foreldretvister, og bistår med både rådgivning og tvisteløsning. Hun bistår også klienter i internasjonale familierettslige saker og har kjennskap til tilgrensede rettsområder som fast eiendom og odels- og åsetesrett. Hun tar også saker innenfor arbeidsrett og alminnelig kontraktsrett. Nordbø prosederer jevnlig saker for både lagmannsrett og tingrett. Hun har tidligere vært sentral i forbindelse med etablering og utvikling av organisasjonene Gatejuristen og Barnas Jurist