Undervisere

Tilbake

Anne Helene Moen

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ræder

Anne Helene Moen er tilknyttet Ræders avdeling for restrukturering/insolvens og skatt/mva. Hun har lang erfaring fra innfordringsfeltet fra tidligere arbeid hos Namsfogden i Oslo og Skatteetaten.

Anne Helene har praktisk kjennskap til hvordan virkemidlene brukes, og hvilke krav som stilles på de ulike stadiene i prosessen.