Undervisere

Tilbake

Anne Kirsti Sletteng-Fagerli

Personalsjef, Nittedal Kommune

Anne Kirsti Sletteng-Fagerli er tilsatt som enhetsleder i Nittedal kommune og inngår i rådmannens ledergruppe. Før den tid har hun vært ihhv DHL (Business partner), Posten Norge (seniorrådgiver), Rælingen kommune (rådgiver) og Justisdepartementet (førstekonsulent).

Anne Kirsti Sletteng-Fagerli jobber med alt fra det operative til det strategiske innen både HR og virksomhetsstyring. Sletteng-Fagerli er også leder for pårørende og evakuertsenter ifm kriser.