Om JUC

Undervisere

Tilbake

Anne Kirsti Sletteng-Fagerli

Personalsjef, Nittedal Kommune

Anne er tilsatt som enhetsleder i Nittedal kommune og inngår i rådmannens ledergruppe. Før den tid har hun vært ihhv DHL (Business partner), Posten Norge (seniorrådgiver), Rælingen kommune (rådgiver) og Justisdepartementet (førstekonsulent).
Hun jobber med alt fra det operative til det strategiske innen både HR og virksomhetsstyring. Sletteng-Fagerli er også leder for pårørende og evakuertsenter ifm kriser.