Undervisere

Tilbake

Annette Reinsberg Vernan

Advokat, Ræder Bing advokatfirma

I det daglige bistår Annette Reinsberg Vernan norske og internasjonale klienter med juridisk rådgivning og tvisteløsning på arbeidsrettsområdet. Hun jobber også med tilgrensende fagområder som personvern, avtalerett og selskapsrett.

Annette har erfaring med juridisk rådgivning, tvisteløsning og forhandlinger på arbeidsrettens område, herunder knyttet til opphør av arbeidsforhold, virksomhetsoverdragelser, varslingssaker, ansettelsesvilkår, arbeidstid, ferie, pensjon, innleie- og konsulentavtaler mv. Som spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter fungerte hun som kontaktperson/rådgiver for HR og ledere i Spekters medlemsbedrifter og hjalp til med daglige arbeidsrettslige utfordringer og personalhåndtering.

Annette Reinsberg Vernan har også kompetanse på kollektiv arbeidsrett og tariffrettslige spørsmål. Annette har videre jobbet mye med problemstillinger knyttet til hjemmekontor, oppholdstillatelse og diskriminerings- og likestillingsregelverket. Innenfor personvern har hun erfaring med løpende rådgivning om personvernrettslige spørsmål knyttet til ansatte, og svært god kompetanse om forskrift om innsyn i arbeidstakers e-post.