Undervisere

Tilbake

Annicken Iversen

Advokat og partner, Lovende advokatfellesskap

Advokat Annicken Iversen har spisskompetanse innen arbeidsrett, strafferett og kontraktsrett.

Annicken har vært forhandler i 15 år, både innenfor den kollektive og den individuelle arbeidsretten. Hun har vært advokat og forhandler i arbeidsgiverforeningen NHO ved Byggenæringens Landsforening og Mediebedriftenes Landsforening, hvor hun har rådgitt medlemsbedriftene innenfor alle arbeidsrettslige spørsmål, prosedert saker og forhandlet flere tariffavtaler i privat sektor.

Annicken er i dag også forsvarer og bistandsadvokat og har lang erfaring fra påtalemyndigheten hvor hun har ledet etterforskningen og prosedert store og alvorlige straffesaker.

Iversen har lang erfaring som kursholder i arbeidsrett i regi av arbeidsgiverforeningen NHO og Advokatfellesskapet Lovende, og hun,underviser i strafferett og straffeprosess ved fagskolen Jusutdanning AS. Hun har undervisningskompetanse fra Politihøgskolen.