Undervisere

Tilbake

Arne Fliflet

Advokat

Arne Fliflet er advokat (H). Han var Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmann) fra 1990 til 2014. Før han ble valgt som Sivilombudsmann, arbeidet han som privatpraktiserende advokat, og han har også vært advokat hos Regjeringsadvokaten. Han har vært universitetslektor i juss ved Universitetet i Oslo, dommerfullmektig og han har arbeidet i påtalemyndigheten som statsadvokat. Som faglitterær forfatter har han utgitt flere lære- og studiebøker i statsrett og forvaltningsrett.,