Undervisere

Tilbake

Arve Martin Hyldmo Bjørnvik

Advokat og partner, Advokatfirmaet Haavind AS

Arve Martin Hyldmo Bjørnvik er spesialisert innen prosedyre, kontrakts- og entreprise-/fabrikasjonsrett. Han,benyttes mye som voldgiftsdommer og har møterett for Høyesterett.

Han har bred prosedyreerfaring både for offentlige og for private aktører og har omfattende erfaring som rådgiver innenfor kontrakts-, entreprise- og fabrikasjonsområdet.

Arve Martin er ranket innen de områder han jobber i alle representative publikasjoner, som Chambers, Legal 500 og International Financial Law Review.

“..´highly skilled´, Arve Martin Bjørnvik”,Legal 500 (2015)

Utdanning og erfaring
2010 - Advokatfirmaet Haavind
2009 - 2010 Sorenskriver i Alstahaug
2004 - 2009 Regjeringsadvokaten
2005 - 2006 Kst. lagdommer Eidsivating lagmannsrett
2003 - 2004 Advokatfirmaet Wiersholm
1999 - 2003 Advokatfirmaet BA-HR
1999 Cand.jur., UiT