Undervisere

Tilbake

Arvid Aage Skaar

Tidligere professor dr. juris, UiO

Arvid Aage Skaar er tidligere professor dr. juris ved Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI, og var partner i advokatfirmaet Wiersholm i over 20 år. Han har også vært medlem av Klagenemnda for oljeskatt samt,nestleder i Overligningsnemnda for storbedrifter. Han har vært ansatt i Skattedirektoratet og ved Oslo ligningskontor.

Hans bok om «Permanent Establishment» er et sentralt verk i skatteavtaleretten internasjonalt.