Undervisere

Tilbake

Astrid Haram

Advokat, Advokatforum DA

Astrid Haram arbeider hovedsakelig med barnevern, og har lang og bred erfaring med å prosedere saker i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, både for offentlige og private parter. Gjennom mange års arbeidserfaring fra Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo kommune og Bufetat, har hun opparbeidet seg solid kompetanse om ulike områder innen barnerett og barnevern. Siden 2013 har Astrid Haram drevet egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Advokatforum. I tillegg til barnevernssaker består porteføljen hovedsakelig av foreldretvistsaker, utlendingsrett, adopsjon og psykisk helsevern. Hun er også nestleder i kontrollkommisjonen for Diakonhjemmet sykehus.