Undervisere

Tilbake

Atle Skaldebø-Rød

Advokat og partner, Advokatfirmaet BAHR DA

Atle Skaldebø-Rød leder BAHRs virksomhetsgruppe for tvisteløsning, og har bred erfaring med tvister i både domstolene samt norsk og internasjonal voldgift. Han arbeider med komplekse og internasjonale tvister innenfor et bredt felt som for eksempel kommersielle kontrakter, post M&A, sjøforsikring, erstatningsansvar, aksjeeier¬forhold og offentlig forvaltning.

Atle har møterett for Høyesterett fra 2008. Han er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift, ICCs norske kommisjon for Arbitration and ADR samt Den norske sjørettsforening.