Undervisere

Tilbake

Audun L. Bollerud

Partner, Ræder Advokatfirma

Audun L. Bollerud er utdannet ved Universitetet i Oslo og har erfaring både fra egen praksis og som dommerfullmektig. Han kom til Ræder Advokatfirma som partner i 2013, og har gjennom hele sin karriere fokusert på fast eiendom. Audun Bollerud er nå leder av Ræders avdeling for næringseiendom, og har erfaring fra eiendomstransaksjoner av ulik størrelse. Han er videre godkjent av Finanstilsynets krav til å drive eiendomsomsetning. Audun fokuserer også på eiendomsutvikling, og har ytterligere spisskompetanse innen leierett, bygårder og avslutning av leiekontrakter. Audun har i tillegg stor kjennskap til landsbrukslovgivning, da hans familie har røtter i landbruksdrift.