Undervisere

Tilbake

Benjamin Jacobsen Hamnes

Advokat, Ernst & Young Advokatfirma AS

Benjamin Jacobsen Hamnes arbeider bredt innenfor norsk bedriftsbeskatning, internasjonal skatterett og internprising og bistår klienter med rådgivning, skatteklager og tvisteløsning. Hamnes har spesiell kompetanse innen internprising, og har arbeidet spesialisert med dette fagfeltet over flere år. Han inngår i Ernst & Young Advokatfirmas gruppe for tvisteløsning, og har erfaring med å bistå klienter på alle stadier av den administrative behandlingen av skattesaker. I tillegg har han erfaring med gjensidige avtaleforhandlinger (MAP) med fremmede stater. Hamnes er medforfatter til Karnov Lovkommentarer til skatteforvaltningsloven (tilgjengelig på Lovdata).