Undervisere

Tilbake

Bente Lie

Partner, PwC

Bente Lie har mer enn 20 års erfaring med revisjon og rådgivning innen revisjonsnære
tjenester som restrukturering og internkontroll.

Lie er ansvarlig revisor hovedsaklig for mellomstore foretak innen en rekke forskjellige bransjer og jobber mye med handelsbedrifter, produksjon og tjenesteytende næringer.

I tillegg har hun erfaring som rådgiver til styrer fra revisors ståsted, samt erfaring som styremedlem i PwC.