Undervisere

Tilbake

Birgitte Jourdan-Andersen

VP Legal and Compliance, Blastr Green Steel

Birgitte har mer enn 23 års erfaring innen klima, miljø, energi - og finansiell regulering. Birgitte har arbeidet i over 20 år i Brussel for EFTA Sekretariatet, DG Energy, EFTAs Overvåkingsorgan og som advokat/leder for Energi Norges Brussel kontor.

Som politisk rådgiver for visegeneraldirektøren i DG Energi var Birgitte en del av team som utarbeidet
energipolitikk og lovgivning på det høyeste europeiske beslutningsnivået. I DG Energi arbeidet hun også i ulike Task Forces som blant annet etablerte et europeisk fond for Europa for fornybar energi samt energi effektive tiltak. Dette fondet ble etablert med EIB og Birgitte var med i forhandlingene samt diskusjonene for
vedtakelse av den relevante rettsakten i det europeiske Parlamentet og Rådet.

Som leder for Energi Norges kontor i Brussel hadde hun oversikten og frontet all relevant foreslått sekundær lovgivning relatert til taksonomi, energi, klima, miljø og statsstøtte i tett samarbeid med de nordiske landene. Birgitte ledet også arbeidsgruppen for den finansielle reguleringen i Energi Norge og er derfor også godt kjent med de finansregulatoriske rettsaktene for det grønne skifte.

Birgitte arbeider for tiden som partner i Schjødt med fokus på det grønne skifte ved å anvende over 20 års erfaring innen EU/EØS-bærekrafts regulering med fokus på energi, klima og miljørett. Hun har også en fagekspertise innen statsstøtte særlig relatert til de nye retningslinjer for klima, miljø og energi samt finansiering med hensyn til taksonomi og klimarapportering i henhold til EUs bærekraftsrapporteringsdirektiv (CSRD).

Birgitte er Cand.Jur fra Universitetet i Oslo og har to LLM; en Master i EU rett fra College of Europe og en Master i energi samt miljørett fra Universitet i Leuven.