Undervisere

Tilbake

Bjørn B. Mæland

Advokatfullmektig

Bjørn er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og ble uteksaminert våren 2015. Han har også gjennomført et årsstudium i økonomi ved Handelshøyskolen BI i 2021. I løpet av jusstudiet utviklet Bjørn en interesse for forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet, og startet sin karriere som jurist i et stort granskingsmiljø i Oslo. I dag jobber Bjørn som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS med temaer som blant annet omfatter anti-hvitvasking, anti-korrupsjon, gransking og forebygging av misligheter.

Bjørn trives svært godt med å arbeide med tematikk som befinner seg i grenselandet mellom juss og utredning av fakta. Med sin analytiske tilnærming til problemstillinger, og oppmerksomhet omkring prosesser og arbeidsmetodikk, har Bjørn opparbeidet seg en solid erfaring med å bistå virksomheter og offentlige myndigheter med å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet og andre misligheter. Bjørn er svært opptatt av å etablere tillit til klienter og andre personer som påvirkes av oppdrag som advokatfirmaet gjennomfører og jobber målrettet mot dette.