Undervisere

Tilbake

Borgar Høgetveit Berg

Partner, Thommessen

Borgar Høgetveit Berg er tilknyttet firmaets kompetanseområde for tvisteløsning. Han bistår klienter med tvisteløsning og prosedyre innen erstatnings-, tings-, pante-, konkurs-, kontrakts- og forvaltningsrett. Han har prosedert over to hundre sivile rettssaker, hvorav over femti i lagmannsretten. Han prosederer jevnlig for Høyesterett og har betydelig erfaring som voldgiftsdommer.