Undervisere

Tilbake

Børge Alsvik

Specialist Counsel og advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Børge Alsvik arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og rådgivning innen shipping og offshore.

Børge arbeider med rådgivning og tvisteløsning innenfor fagområder som sjørett, sjøforsikring, transportrett, eiendomsrett, forsikringsrett, kontraktsrett, erstatningsrett og forvaltningsrett.

Han har også praktisk erfaring fra arbeid med folkerett, herunder suverenitet, jurisdiksjon og andre internasjonale forhold og rammeverk. Børge bistår primært større norske og utenlandske selskaper, herunder forsikringsselskap, banker og rederier, samt myndighetsorganer.