Undervisere

Tilbake

Brita Staal

Climate Lead, Smart Innovation Norway

Brita er en erfaren klima- og bærekraftsleder med lang erfaring innen endrings- og bærekraftledelse. Hun har 10 års erfaring med klima- og bærekraftarbeid både fra ledende roller i nordiske og globale selskaper og som rådgiver innen strategiutvikling. Hun har også verdifull erfaring fra internasjonalt bistands- og utviklingsarbeid, norsk utenrikstjeneste og utvikling og ledelse av en internasjonal klimaorganisasjon.

Brita har en Master of Science i Development Management, med spesialisering i bærekrafts- og impactanalyse. Med innsikt i effektmåling, bærekraftsteori og bedriftsledelse vil Brita bistå deg å ta nødvendige steg både for teori og praksis, mot utvikling av en reell bærekraftstrategi.