Undervisere

Tilbake

Camilla Barr

Advokat, BW Offshore

Camilla har spesialisering innen sjørett og har bistått en rekke aktører innenfor maritim og offshore næring både som ekstern advokat og in-house. Hun har erfaring fra selskaps- og transaksjonsarbeid som salg og kjøp av skip, befraktning, olje- og gasskontrakter, resirkulering av skip, compliance, kompliserte sale/leaseback-strukturer, nybyggingsprosjekter og finansiering samt tvister knyttet til marine krav, sluttoppgjør i skipsbyggingsprosjekter, arrest/tvangsfullbyrdelse og jurisdiksjon. Camilla er også universitetslektor ved Universitetet i Oslo, hvor hun har undervist i obligasjonsrettslige fag på tredje avdeling siden 2013.