Undervisere

Tilbake

Camilla Grande

Senioradvokat, Advokatfirmaet Berngaard

Camilla Grande er senioradvokat i Berngaard og firmaets spydspiss innen miljørett og satsingen på det grønne skiftet. Camilla bistår innen alle miljørettslige spørsmål, og jobber særlige med vann- og avløpsbransjen, avfallsbransjen, produktreguleringer og industri som er regulert av forurensningsregelverket. Hun bistår blant annet ulike aktører med rettslige problemstillinger og tolkning av regelverk som springer ut av nasjonale og internasjonale initiativer som følge av EUs Green Deal. Camilla bistår både offentlige og private kunder med rådgiving og tvisteløsning.

Camilla Grande sin bakgrunn springer ut av lang og omfattende erfaring fra Miljødirektoratet hvor hun særlig arbeidet med produkt- og kjemikalierett, avløpsrett, generell forurensningsrett, EØS-rett og forvaltningsrett. Camilla har derfor også bred og omfattende erfaring med en rekke EU-forordninger og direktiver på miljøområdet som for eksempel REACH-forordningen, CLP-forordningen, ROHS-direktivet, POPs-forordningen og avløpsdirektivet.

Hun har også god kjennskap til rammebetingelsene som gjelder ved etablering og drift av vann- og avløpsverk. Hennes erfaring fra Miljødirektoratet omfatter omfattende regelverksarbeid og gjennomføring av tilsyn. Ikke minst har Camilla meget god kunnskap om statens og kommunenes virkemidler på miljøområdet. Camilla har vært med i sekretariatet til Klagenemnda for miljøinformasjon.

Camilla Grande har tidligere også arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Grette AS, hvor hun arbeidet blant annet med fornybar energi og entrepriserett. Hun kjenner derfor også de kontraktsrettslige implikasjonene av en rekke miljøutfordringer godt.