Undervisere

Tilbake

Camilla Nyhus-Møller

Chief Legal & Compliance Officer, Höegh LNG AS

Camilla Nyhus-Møller er Chief Legal & Compliance Officer i Höegh LNG og er medlem av konsernledelsen. Höegh LNG er verdensledende innen flytende LNG-importterminaler (FSRU-er) og har også en flåte med LNG-transportskip.

I Höegh LNG er hun ansvarlig for Legal & Compliance-divisjonen, som inkluderer juridisk avdeling, avdeling for etikk og compliance, avdeling for kvalitetskontroll og risikostyring (inkludert sikkerhet og beredskap) og avdeling for internkontroll over finansiell rapportering.

Camilla Nyhus-Møller har vært i selskapet siden 2006 og har blant annet bistått ved etableringen og drift av LNG-importterminaler (FSRU-prosjekter) over hele verden (inkludert Indonesia, Colombia, Egypt, Kina, Litauen, Jamaica og Tyskland), et omfattende nybyggingsprogram i Sør-Korea, vært selskapets advokat ved børsnoteringer i Norge og USA (NYSE), samt ved finansierings- og egenkapitaltransaksjoner i tillegg til M&A-transaksjoner og tvisteløsning.

Camilla har også vært ansvarlig for å bygge opp compliance-programmet i Höegh LNG. Før Höegh LNG var hun advokatfullmektig i BAHR. Med over 20 års erfaring som advokat har hun oppnådd omfattende og variert ekspertise innen shipping og energi.