Undervisere

Tilbake

Camilla Selman

Kommuneadvokat, Bærum kommune

Camilla Selman har vært Kommuneadvokat i Bærum siden 2018. Hun har tidligere arbeidet hos Kommuneadvokaten i Oslo, i Advokatfirmaet Wiersholm og i Advokatfirmaet Hjort. Selman er spesialist i arbeidsrett, forvaltningsrett og prosedyre. Hun har også arbeidet mye med andre problemstillinger tilknyttet det offentlige, herunder regelverket om offentlige anskaffelser. Selman fikk møterett for Høyesterett i 2007.