Undervisere

Tilbake

Camilla Wollan

Advokat og partner, Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Camilla Wollan har bred erfaring og ekspertise innenfor de ulike aspekter av norsk kapitalmarkedslovgivning. Hun arbeider med tilknytning til rammelovgivning og regulatoriske spørsmål for verdipapirforetak, UCITS fond og Non-UCITS (AIFMD), betalingsforetak, kredittinstitusjoner og vekslingsforetak. Hun har særskilt fokus på grensekryssende finansielle tjenester og produkter innenfor EU/EEA.

Hun yter rådgivning i forbindelse med opptak av obligasjonslån og med tilliggende spørsmål. Bistand ytes til banker og finansielle institusjoner, fullservice verdipapirforetak og mindre foretak som er spesialisert innenfor rådgivning samt forvaltningsselskaper. Wollan bistår i spørsmål knyttet til regulering av virksomhet underlagt tilsyn og krav til organisering.