Undervisere

Tilbake

Carl Aasland Jerstad

Advokat og partner, Haver Advokatfirma

Carl Aasland Jerstad bistår skadelidte innenfor – yrkesskader, trafikkskader, pasientskader, voldssaker m.m. Jerstad har tidligere vært advokat i Kluge Advokatfirma Stavanger, og har siden 2001 vært partner i Haver Advokatfirma. Han har gjennom mange år som advokat opparbeidet solid erfaring innenfor personskaderett.

Jerstad har skrevet diverse artikler om erstatningsrett i Lov og Rett, Jussens Venner og Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.
Han var medlem av Erstatningslovutvalget og er leder av Advokatforeningens utvalg for erstatningsrett og norsk medlem i den europeiske personskadeadvokatforeningen PEOPIL.