Undervisere

Tilbake

Carl Roberts

Advokat og Partner, Advokatfirmaet Selmer

Carl E. Roberts er spesialist på tvisteløsning. Carl gir råd i forbindelse med potensielle tvister og prosederer jevnlig saker for alminnelige domstoler og for voldgiftsrett. Han har bestått en prøvesak for Høyesterett og er autorisert mekler av Advokatforeningen. Carl er rangert innenfor tvisteløsning av både Chambers og Legal500.

Carl har omfattende erfaring med store og komplekse saker, og stor bredde i sin prosedyreerfaring, både faglig og bransjemessig, ofte med et internasjonalt tilsnitt. Svært mange av tvistesakene Carl arbeider med gjelder kontraktsrett, innenfor en rekke ulike bransjer som for eksempel ulike typer industri, havbruk, energi, offshore, eiendom og reiseliv. Han holder jevnlig foredrag i prosessrettslige og kontraktsrettslige temaer, både for advokater og studenter. Med tidligere arbeidserfaring fra Justisdepartementets lovavdeling har Carl også særlig god kompetanse på offentligrettslige forhold, inkludert forvaltningsloven og havbruksregelverk, og har håndtert en rekke saker knyttet til grensesnittet mellom privat og offentlig sektor, blant annet mot departementer, Finanstilsynet og Børsklagenemda.