Undervisere

Tilbake

Caterina Håland Gaeta

Advokat (H) og partner i SANDS Advokatfirma DA

Caterina Håland Gaeta arbeider med prosedyre for alle deler av næringslivet. Hun har omfattende erfaring med større og kompliserte rettstvister, både i sivile saker og i saker om økonomisk kriminalitet. Hun bistår også forsikringsselskaper med prosedyreoppdrag, utredningsarbeid og second-opinions.

Hun har møterett for Høyesterett og prosederer jevnlig for domstolene, hovedsakelig kommersielle tvister og saker om styreansvar eller øvrig ansvar etter aksjeloven. Gaeta har i tillegg bred internasjonal erfaring, og snakker seks språk flytende. Hun bistår derfor ofte utenlandske selskaper i internasjonale tvister.

Gaeta har også tung kompetanse innen økonomisk kriminalitet, særlig saker om verdipapirhandelloven - innsidehandel og markedsmanipulasjon, i tillegg til korrupsjon og miljøkriminalitet. Hun har prosedert i flere av de største saker om økonomisk kriminalitet i Norge de siste årene og har vært rangert blant Norges beste advokater innen kategorien.