Undervisere

Tilbake

Christian Kjellby Nesset

Advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA

Christian Nesset leder SANDS avdeling for forsikring og ansvar, og har omfattende erfaring fra rådgivning på vegne av norske og internasjonale forsikringsforetak, forsikringsformidlere, reassurandører, banker og næringsdrivende. Han er tidligere skadesjef, og har lang erfaring innen internasjonal prosjektstyring og en rekke større tvistesaker med komplekse krav for norske og utenlandske klienter.

Nesset er spesialisert innenfor erstatningsansvar, kontraktsrett og tvisteløsning. Han er sparringspartner i krisesaker og kommersielle spørsmål. Nesset har bred erfaring knyttet til bl.a. profesjonsansvar, styreansvar, transaksjonsforsikringer, avbruddsdekninger og produktansvar/recall for norske og internasjonale virksomheter. Han har også bistått en rekke større forsikringsselskaper med oppbygging av forsikringsvilkår. Han rådgir innen compliance.