Undervisere

Tilbake

Christian Piene Gundersen

Partner og Advokat i Advokatfirmaet Mageli

Christian har i en årrekke vært sensor i en rekke ulike fag ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er også en hyppig benyttet foredragsholder innen emnene forvaltningsrett og plan- og bygningsrett. Annen erfaring som bør nevnes i denne sammenhengen er hans arbeide i 7 år som seniorrådgiver for Sivilombudet, (Sivilombuds-mannen), og hans bakgrunn fra Justisdepartementets lovavdeling samt Miljøstiftelsen Bellona.

Christian har desutten som advokat lang erfaring i å bistå både offentlige og private aktører innenfor fast eiendomsrett. Dette omfatter blant annet regulering og utvikling av eiendommer, tillatelser etter plan- og bygningsloven, ekspropriasjon og spørsmål knyttet til konsesjon. Videre arbeider Christian jevnlig med tomtefeste, husleie, jordlov, forurensningslov, borettslag og eierseksjonssameier, alminnelig tingsrett samt kommunalrett og forvaltningsrett.