Undervisere

Tilbake

Christian Poulsson

Advokat, Partner

Christian Poulsson har siden midten av 1990-tallet arbeidet for kraftselskaper og andre aktører innen det
nordiske kraftmarkedet. Hans spesialområder dekker alle sider knyttet til produksjon, omsetning og transport
av fornybar energi, samt prosedyre.

Christian er blant annet en anerkjent ekspert på fysisk og finansiell krafthandel, herunder regulatoriske forhold relatert til derivathandel. I tillegg har han betydelig transaksjonserfaring.

Poulsson har møterett for Høyesterett.