Om JUC

Undervisere

Tilbake

Christian Poulsson

Advokat og partner, Advokatfirmaet Kvale DA

Christian Poulsson har siden midten av 1990-tallet arbeidet for kraftselskaper og andre aktører innen det
nordiske kraftmarkedet. Hans spesialområder dekker alle sider knyttet til produksjon, omsetning og transport
av fornybar energi, samt prosedyre.

Christian er blant annet en anerkjent ekspert på fysisk og finansiell
krafthandel, herunder regulatoriske forhold relatert til derivathandel. I tillegg har han betydelig
transaksjonserfaring. Poulsson har møterett for Høyesterett.