Undervisere

Tilbake

Christian Reusch

Advokat og partner, Simonsen Vogt Wiig

Christian Reusch leder tvisteløsningsavdelingen hos Simonsen Vogt Wiig. Han har lang erfaring innenfor området. I tillegg var han sekretær for Tvistemålsutvalget, som utredet lovens regler om bevissikring, arrest og midlertidig forføyning, og er medforfatter til Tvisteloven – kommentarutgave.