Undervisere

Tilbake

Christian Steen Eriksen

Advokat og Partner, Advokatfirmaet Selmer

Christian Steen Eriksen er advokat og partner i Advokatfirmaet Selmer og han bistår ledende norske og internasjonale selskaper med kontraktsforhandling og gjennomføring av komplekse prosjekter, særlig innenfor oljeservice og skipsfart. Christian håndterer også store og komplekse tvistesaker både innenfor de forannevnte bransjer og i andre typer saker. Han har omfattende erfaring med prosedyre for de alminnelige domstoler og norsk/internasjonal voldgift. Christian er sensor i faget Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) ved Universitetet i Oslo.