Undervisere

Tilbake

Christopher Sveen

Advokat og partner, Advokatfirmaet Haavind AS

Christopher Sveen er en erfaren rådgiver innen olje- og offshore industrien, og er ofte engasjert som rådgiver og forhandler i nasjonale og grenseoverskridende prosjekter, transaksjoner og tvister. Christopher har over tid vært strategisk og kommersiell rådgiver for toppledelsen og styret i en rekke virksomheter innenfor olje- og offshorebransjen.

Han har betydelig erfaring, blant annet fra sin tid som juridisk direktør i Aker Solutions, med etablering, gjennomføring og avslutning av olje- og gassprosjekter og andre komplekse leverandør- og entrepriseprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt.

Christopher Sveen har også omfattende erfaring med oppkjøp, salg og restrukturering av virksomheter, samt med etablering og gjennomføring av program for eierstyring og «compliance».