Undervisere

Tilbake

Corinne Silden Stephensen

Advokat og Partner, SANDS Advokatfirma

Corinne er leder for SANDS’ faggruppe for bygg og anlegg i Oslo. Hun arbeider primært med entrepriserett og rådgivningsjuss og har inngående kjennskap til de ulike standardavtalene som benyttes. Hun arbeider med løpende rådgivning og tvisteløsning innen bygge- og anleggsbransjen, for både byggherrer, entreprenører og rådgivere.

Corinne har omfattende og bred erfaring innenfor prosess og prosedyre, både som advokat og som dommerfullmektig. Hun brenner samtidig for mekling og har de siste årene bistått som advokat i flere omfattende meklinger innenfor entrepriseretten.