Undervisere

Tilbake

Dag Helge Setekleiv

Utviklingsdirektør, Citycon

Dag Helge jobber til daglig som utviklingsdirektør i Citycon. I 16 år har han jobbet som utviklingssjef i Amfi og Olav Thon gruppen. Han har til sammen over 20 års erfaring med eiendomsutvikling, utleie, kjøp og salg, samt utvikling av gode byrom. Han har også en utdanning innen Executive Master of Management, BI Norwegian Business School med fordypning i strategisk forretningsutvikling og innovasjon.

Han har tidligere vært med på å kjøpe, bygge og utvikle mange kjøpesenter, kontorer, boliger og gode byrom over hele Norge. Gjennom sine reiser i Norge i over 20 år har han lært mennesker, kommuner og politikere å kjenne.

Dag Helge sier:
Vi har alle samme mål om å bygge gode byrom og steder/bygg der folk vil trives og bruke sin tid. Det kan være kjøpesenter, kontorer, hoteller og boliger. Dette setter store krav til alle om å lytte, samhandle for å finne gode løsninger.

Det som blir bygget, og tenkt, i dag er ikke det samme som for 20 år siden. Verden har gått fremover og vi har blitt flinkere til å tenke sammen med de kommunale aktørene og andre lokale interessenter. Det være seg lokale gårdeiere, politikere, plan og bygg, idrettslag, naboer og leietakere. Vi jobber sammen for å finne gode løsninger som gir oss aktive byer og områder der mennesker trives.
Derfor passer det perfekt for Dag Helge å jobbe i ett firma som har som strategi "Creating Cities full of life"!

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. Vi har eiendommer i Norden til en verdi av 4,4 milliarder euro, og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og utvikling.

Sentrene deres er tilknyttet offentlig transport, og er en del av mange lokalsamfunn hvor de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester fylles. Citycon eier 37 sentre, og av disse er 17 i Norge, 10 i Finland, 6 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. 170 millioner mennesker besøker Citycons sentre hvert år.

Målet er å åpne opp sentrene mot omgivelsene, og bygge boliger og hotell på knutepunkt hvor man satse på atmosfære og spennende spisesteder
I dag har de over 1000 boliger under bygging, planlegning og utvikling i Norge. Flere store kontorprosjekter samt hotell som er ferdig regulert og vil bygges de nærmeste årene.