Undervisere

Tilbake

Daniel Skjevik-Aasberg

Advokatfullmektig, SANDS Advokatfirma

Daniel Skjevik-Aasberg er tilknyttet arbeidsrettsavdelingen i SANDS og har arbeidet som politisk rådgiver på Stortinget med ansvar for arbeidsliv- og sosialpolitikk. Han har arbeidet og fulgt prosessene med endringer i arbeidsmiljølovgivningen tett de siste årene og har erfaring fra gjennomføring nedbemanning, outsourcing av virksomhet, og rettslige prosesser i kjølvannet av endringsprosesser.