Undervisere

Tilbake

Ea Herstad Øverås

Advokat og partner, Deloitte Advokatfirma

Ea er partner og leder av entrepriseavdelingen i Deloitte Advokatfirma. Hun er spesialisert innen entrepriserett og tvisteløsning, og har omfattende erfaring med store og komplekse bygg- og anleggsprosjekter.

Hun er en erfaren foredragsholder med et engasjement for miljø, teknologi og innovasjon i bygg- og anleggsbransjen. I tillegg til å jevnlig holde kurs og foredrag, har hun også publisert flere fagartikler og nyhetsartikler innen entrepriserett.

Ea bistår klienter med alt fra utforming og forhandlinger av kontrakter, løpende rådgivning under prosjektgjennomføringen, til sluttforhandlinger og tvisteløsning. Hun har særlig fokus på proaktiv rådgivning og mekling. Hun har bred erfaring med ulike kontrakter, inkludert samspillskontrakter og målprisavtaler. Hun har også jobbet med større anbudskonkurranser og prosjektsamarbeid. Videre har hun prosedert et bredt spekter av saker, både for tingretten og lagmannsretten.

Ea er sertifisert mekler og tar oppdrag som mekler både i enkeltsaker og som deltaker i prosektintegrerte meklingsutvalg (PRIME). I tillegg har hun styrket sin fagtekniske kompetanse gjennom enkeltfag fra byggingeniørstudiet ved NTNU.