Undervisere

Tilbake

Eeva Kantanen

Chief Legal & People Officer

Eeva Kantanen er juridisk direktør for Hydros fornybarsatsning Hydro REIN. Hun har nærmere 20 års erfaring fra fornybarsektoren hvor hun har innehatt en rekke ulike stillinger, og arbeidet med et bredt spekter av virksomhetsområder og juridiske problemstillinger, både nasjonalt og internasjonalt.

I tidligere roller har Eeva Kantanen blant annet vært partner i Kluge Advokatfirma og ledets firmaets satsning innen fornybar energi. Hun har også tidligere vært advokat i Hydros juridiske avdeling og sittet i lederteamet for Hydros forretningsområde Energi, med ansvar for juridisk rådgivning knyttet til Hydros kraftproduksjon, kraftomsetning, nettvirksomhet og forbruk av kraft, herunder forhandling av konsernets kraftkontrakter. Hun hadde også i en periode ansvar for Hydros satsning innen nye energiteknologier. Tidligere har hun jobbet med det regulatoriske rammeverket for både finansiell og fysisk krafthandel, gjennom stillinger i Finanstilsynet og på kraftbørsen Nord Pool.

Eeva Kantanen har også erfaring fra advokatfirmaet Thommessen, der hun arbeidet for flere av de største kraft- og nettselskapene i Norge.