Undervisere

Tilbake

Einar Bratteng

Advokat og partner, Advokatfirmaet Berngaard

Einar Bratteng har lang erfaring med arbeid fra miljørettslige problemstillinger med utgangspunkt i EU-retten og har blant annet gitt ut boken «Avfallsrett» på Universitetsforlaget (2020), skrevet Karnovs lovkommentar til forurensnings- og produktkontrolloven og tar for tiden en phd på juridisk fakultet i Oslo med tittelen «Den Sirkulære økonomiens dilemmaer».