Undervisere

Tilbake

Einar Lohne

Advokat og partner, Langseth Advokatfirma

Einar I. Lohne er partner i Langseth advokatfirma DA. Han ,har møterett for Høyesterett, og har ført mer enn to hundre erstatningssaker i domstoler over hele landet. I Høyesterett har Lohne prosedert Ranheim-, Pseudoepilepsi-, Stutteri- og Rauken-saken.

Lohne har skrevet en rekke artikler om erstatningsrett, og utga i 2015 boken Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter. Som en kommentar til Ask-dommen (Rt. 2010 s. 1547), skrev Lohne artikkelen Årsakskravet i Ask-dommen – Er det noe nytt? Artikkelen er publisert i Tidsskrift for Erstatningsrett 2011-4.

Lohne holder jevnlig foredrag om erstatningsrett, og holdt i 2015 foredraget Erstatningsoppgjør ved lavinvaliditetsskader ved Det Årlige Personskadeerstatningsrettskurset i Sandefjord.