Undervisere

Tilbake

Eirik Wold Sund

Doktorgradsstipendiat, UiO

Doktorgradsstipendiat siden 2020. Skriver avhandling om offentligrettslig reguleringslovgivning som kontraktsvilkår, med hovedvekt på kontrakter i havbruksnæringen.

Wold Sund har bakgrunn som advokatfullmektig fra advokatfirmaet Schjødt (2017–2018) samt førstekonsulent og rådgiver i Justisdepartementets lovavdeling (2018–2020). Han har vært redaktør (2020–2022) og redaksjonssekretær (2017–2019) i Tidsskrift for Forretningsjus (TfF).

Han har publisert flere artikler i nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter samt pensumlitteratur i bl.a. faget havbruks- og fiskerirett, som han også foreleser i. I tillegg deltatt i flere utredningsarbeid og utvalg, og gitt ekspertavgjørelser for både offentlige myndigheter og private aktører, bl.a. på havbruks- og fiskeriområdet.