Undervisere

Tilbake

Eivor O. Biribakken-Damsleth

Senioradvokat, Kvale

Eivor O. Biribakken-Damsleth har opparbeidet seg betydelig erfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold og næringseiendom etter 10 år som advokat, og bistår både næringsdrivende og privatpersoner med eiendomsrelaterte problemstillinger.

Eivor har bred kompetanse innen næringseiendom, med særlig fokus på leiekontrakter og generell kontraktsrett samt gjennomføring av eiendomstransaksjoner. I tillegg til å bistå i rådgivningsfasen ved kontraktsinngåelse og reforhandling, har Eivor vesentlig erfaring med håndtering av tvister relatert til blant annet vedlikeholdsetterslep, førtidig terminering, generell tolkning av leieavtaler og leietakers/utleiers forpliktelser. Hun er videre svært godt kjent med standardkontraktene for utleie og salg av fast eiendom, herunder leiekontrakter for næringsbygg/næringslokaler, korttidsleie av handelslokaler, fremleieavtaler samt bare-house leieavtaler.

Eivor O. Biribakken-Damsleth har svært god erfaring med salg og kjøp av eiendom/eiendomsselskaper, og har i den forbindelse nødvendig sikkerhetsstillelse til å opptre som oppgjørsansvarlig ved gjennomføringen av oppgjøret. I tillegg bistår hun med due diligence- prosesser i forbindelse med selskapsoppkjøp/kjøp av næringseiendom.